Ambalaža od jednoslojnih, dvoslojnih i troslojnih folija

Vrećice s ventilom i perforirane folije (svježe salate, kruh)

Vrećice s ventilom i perforirane folije (svježe salate, kruh)

03.06.2014
|
1 Komentar
|

Svježe povrće

Ambalaža za svježe povrće kao što su svježe salate, svježe korjenasto povrće i sl. mora udovoljiti zahtjevima očuvanja svježine u što duljem vremenskom periodu, što omogućavaju dvije vrste folija:

  • PP antifog folija debljine 30-40 mikrona
  • PP perforirana folija 30-40 mikrona

Kako su te folije jednoslojne, tisak je površinski.

Ukiseljeno povrće

Pakiranje ukiseljenog povrća kao što je kiseli kupus, kisela repa i sl. ulazi među zahtjevnije vrste pakiranja radi jakog utjecaja kiselina iz tekućine za kiseljenje na foliju u koju je zapakiran proizvod. Stoga se za ambalaža za ukiseljeno povrće je obavezno koristi dvoslojna DUPLEX folija PE/PA, debljine 65-85 mikrona.

Suho povrće

Proizvodi kao suhi grah, leća, slanutak, riža, ječam, soja, kukuruz kokičar i dr.radi svoje visoke specifične težine zahtijevaju ambalažu koja ima dobru čvrstoću i ne podliježe lakom oštećivanju.
U svrhu pakiranja ovih proizvoda koristi se ambalaža izrađena od DUPLEX folije PE/PET ili PP/PP debljine od 50-60 mikrona, s tiskom u sendviču.