TEHNOLOGIJA

Poduzeće AMP d.o.o. od samog osnivanja 1992. godine posebnu pažnju pridaje odabiru vrhunske tehnologije.

Trenutno raspolažemo:

 • strojevima za tisak (8-bojni Windmoller & Horscher i 8-bojni SOMA)
 • strojem za kaširanje folija
 • strojevima za uzdužno rezanje i perforiranje folija i
 • strojevima za konfekcioniranje vrećica (GM Converting, S.C.A.E)

ZAŠTITA ZAPAKIRANOG PROIZVODA

 

Ambalaža pruža djelomičnu ili potpunu zaštitu zapakiranom proizvodu od vanjskih utjecaja kao što su pare, plinovi, svjetlost, prašina i omogućuje postojanost kvalitete proizvoda u vremenu roka trajanja.

Svaki vaš proizvod pakiramo u pomno odabranu ambalažu koja svojim specifikacijama odgovara na potrebe vaših specifičnih proizvoda.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST

Sve naše sirovine (folije, boje i ljepila) imaju dozvolu (atest) za upotrebu u prehrambenoj industriji, koja je dobivena od strane Prehrambeno-biotehničkog fakulteta (Centar za kontrolu namirnica) ili sličnih ovlaštenih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu. Ambalaža je atestirana i odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, broj 125/09;31/11).

Isto tako ambalaža posjeduje ocjenu zdravstvene ispravnosti prema zakonima i pravilnicima RH i usklađena je s regulativama i direktivama EU:

 

 • Zakon o predmetima opće uporabe (Narodne novine, službeni list RH broj 85/2006;75/09;43/10)
 • Zakon o hrani ( NN 46/07;155/08;55/11)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05; 115/05; 81/08; 31/09; 38/10; 10/11; 81/11; 126/11)
 • REGULATION (EC) No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food
 • REGULATION (EC) No 178/2002 General Food Law and its amendments No 1642/2003; No 575/2006; No 2002/2008
 • COMMISSION DIRECTIVE 2011/102/EC plastic materials intended to come into contact with foodstuff and its amendment : 1282/2011/EC
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 Good Manufacturing practice
 • DIRECTIVE No 94/62/EC on packaging and packaging waste and its amendments 1882/2003/EC; 2004/12/EC; 2005/20/EC

 

MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST

Svojim kupcima garantiramo mikrobiološku ispravnost ambalaže.