Ambalaža od jednoslojnih, dvoslojnih i troslojnih folija

O nama

AMP d.o.o.

 

AMP d.o.o. proizvodi ambalažne materijale od jednoslojnih, dvoslojnih ili troslojnih folija za pakiranje pretežito prehrambenih proizvoda, prema potrebama naših kupaca. Ambalažni materijali isporučuju se u obliku formiranih vrećica ili tiskanih folija u rolama za automatsko pakiranje.

Do danas smo razvili proizvodne programe ambalažnih materijala ili vrećica za pakiranje:


 • Začina, kave čajeva i sl
 • Tjestenina, keksi i sl.
 • Smrznutih prehrambenih proizvoda (ribe, tjestenine i dr.)
 • Vakumiranih prehrambenih proizvoda (ribe, suhomesnati proizvodi, sirevi i sl.)
 • Svježeg povrća i voća (salate, jagode i sl.)
 • Ukiseljenog povrća (kupus, repa, cikla i sl.)
 • Neprehrambenih proizvoda i sl.

Više o uslugama

Upoznajte nas


Branko Klobučarić

Branko Klobučarić

Direktor

+385 40 855 545
+385 (0)98 284 446

Damir Turk

Damir Turk

Poslovođa 1

+385 40 855 680

Marinko Lukman

Marinko Lukman

Poslovođa 2

+385 40 855 680

Mirjana Klobučarić dipl.oec.

Mirjana Klobučarić dipl.oec.

Tajništvo, financije i računovodstvo

+385 40 855 545


Tehnologija


Raspolažemo strojevima za tisak (8-bojni Windmoller & Horscher) , strojevima za kaširanje folija, strojevima za uzdužno rezanje folija i za konfekcioniranje vrećica (Gopack, GM Converting, S.C.A.E.).
 • 8-bojni Windmoller & Horscher stroj za tisak
 • stroj za kaširanje folija
 • stroj za uzdužno rezanje folija
 • stroj za konfekcioniranje vrećica (Gopack, GM Converting, S.C.A.E.)

Razvoj


Od dana osnivanja u stalnom smo razvoju:

 • 1992. osnivanje
 • 1993. instalacija prvog stroja za izradu vrećica
 • 1998. izgradnja novog pogona od 120 m2
 • 2001. instalacija prvog stroja za 6-bojni tisak
 • 2004. izgradnja skladišnog prostora i upravne zgrade
 • 2005. instalacija prvog stroja za kaširanje višeslojnih folija
 • 2009. ostvaren prvi izvozni ugovor
 • 2010. instalacija stroja za 8-bojni tisak SOLOFLEX s centralnim bubnjem
 • 2013. instalacija stroja za ugradnju ventila na vrećice i početak proizvodnje doypack vrećica
 • 2014. Pojačavanje aktivnosti za veću prisutnost na tržištu EU

Svojstva naše ambalažeZAŠTITA ZAPAKIRANOG PROIZVODA
Ambalaža pruža djelomičnu ili potpunu zaštitu zapakiranom proizvodu od vanjskih utjecaja kao što su pare, plinovi, svjetlost,prašina, te omogućuje da proizvod ostane nepromijenjen u kvalitativnom smislu u vremenu roka trajanja.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST
Sve naše sirovine (folije, boje i ljepila) imaju dozvolu-atest da se mogu upotrebljavati u prehrambenoj industriji, a izdan je od Prehrambeno-biotehničkog fakulteta , Centar za kontrolu namirnica, ili sličnih ustanova u zemlji i inozemstvu koje su ovlaštene za izdavanje istih. Ambalaža je atestirana i odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, broj 125/09;31/11).

Isto tako ambalaža posjeduje ocjenu zdravstvene ispravnosti prema zakonima i pravilnicima RH i usklađena je s regulativama i direktivama EU:

 • Zakonu o predmetima opće uporabe (Narodne novine, službeni list RH broj 85/2006;75/09;43/10)
 • Zakonu o hrani ( NN 46/07;155/08;55/11)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
 • Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05; 115/05; 81/08; 31/09; 38/10; 10/11; 81/11; 126/11)
 • REGULATION (EC) No 1935/2004 on materials and articles intendet to come to contact with food
 • REGULATION (EC) No 178/2002 General Food Law and its amendments No 1642/2003; No 575/2006; No2002/2008
 • COMMISSION DIRECTIVE 2011/102/EC plastic materials intendet to come into contact with foodstuff and its amendment : 1282/2011/EC
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 Good Manufactoring practice
 • DIRECTIVE No 94/62/EC on packaging and packaging waste and its amendments 1882/2003/EC; 2004/12/EC; 2005/20/EC

MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST
Svojim kupcima garantiramo mikrobiološku ispravnost ambalaže.


Reference


Ponosni smo na ostvarenu poslovnu suradnju sa brojnim poslovnim partnerima

I mnogi drugi poslovni partneri.